• Kakve prilike nudi Mentors.rs?
Mentors.RS omogućava studentima da se povežu sa profesionalcima iz oblasti politike, biznisa, preduzetništva, finansija, IT-ja i drugo. Putem naše platforme, mladi ljudi imaju realnu šansu da sarađuju sa istaknutim stručnjacima i da uče direktno od „izvora“.

• Kome je ovaj program namenjen i ko može da se prijavi?
Platforma Mentors.RS je dostupna za učenike poslednje godine srednje škole i za univerzitetske studente, bez posebnog starosnog ograničenja.

• Kako mogu da se prijavim?
Proces se sastoji iz popunjavanja onlajn obrasca za prijavljivanje koji je dostupan na našem veb sajtu. Potrebni dokumenti uključuju CV i motivaciono pismo.

• Kako se vrši odabir učesnika?
Odabir učesnika zasniva se na CV-ju, ličnoj motivaciji i intervjuu.

• Ko su mentori u programu?
Mentori u programu mogu se naći na našem veb sajtu- Mentors.RS. Oni su stručnjaci u mnogim raznolikim poljima, kao što su politika, finansije i preduzetništvo.

• Mogu li da naznačim koji mi je omiljeni mentor?
Da, može se pomenuti željeni mentor. To se radi na obrascu za prijavljivanje popunjavanjem odgovarajućeg polja sa željenim mentorom.

• Koji je sadržaj programa?
Program podrazumeva najmanje 3 sastanka / razgovora sa odabranim mentorom. Postoji mogućnost za veću interakciju u zavisnosti od dostupnosti mentora i radnog okruženja.